دکترمسلم ابوالحسن زاده

 • امروز يكشنبه 2 آذر 1393
 •  
   
  محل کنونی شما: تازه های پزشکی اعصاب
  خطا
  • خطا در بارگذاری داده های خبرخوان.
   
   
   
   
   
   

  تازه هاي پزشكي اعصاب

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  نمايي شماتيك از مغز و  مراكز حساس آن شامل

  مركز قضاوت

  مركز خلاقيت

  مركز حافظه

  مركز شناخت

  و مركز حل مسئله: