دکترمسلم ابوالحسن زاده

 • امروز دوشنبه 13 مهر 1394
 •  
   
  محل کنونی شما: تازه های پزشکی اعصاب
   
   
   
   
   
   

  تازه هاي پزشكي اعصاب

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  نمايي شماتيك از مغز و  مراكز حساس آن شامل

  مركز قضاوت

  مركز خلاقيت

  مركز حافظه

  مركز شناخت

  و مركز حل مسئله: